English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

ARICO I LYSEKIL AB - INTERAKTIV KOMMUNIKATION
Arico är en av marknadens ledande företag inom utveckling av röststyrda tjänster. Under de senaste tre åren har Arico byggt ett exceptionellt högt kunnande inom talteknologi och bygger idag casino bonus kundanpassade tjänster Karamba casino och lösningar inom många affärsområden.

Genom stor planering och väl designade lösningar, tillhandahåller Arico flexibla tjänster där uppdragsgivaren alltid ges möjlighet att expandera sina tjänster i en kontinuerlig strävan att förbättra sin service och öka tillgängligheten av sitt företags information. Aricos röststyrda tjänster sänker också radikalt uppdragsgivarnas kostnader för att tillhandahålla företagets information under alla tider av dygnet.

Med dagens möjligheter till interaktiv kommunikation spelar röststyrda tjänster en stor roll. Våra krav om tillgänglighet av information ökar ständigt och vad är då naturligare än att använda rösten i kombination med en helt vanlig telefon. Konceptet Klicka här är enkelt och oslagbart.

Arico levererar kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet. Vårt team tar ansvar för att designa och utveckla kundens tjänster på ett sätt som snabbt ger resultat och ökar företagets kundservice.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan Online casino hos casinostugan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.